Nyt fra maskinafdelingen #45-10 15/11:

Carsten svejser lapper i motorhjælmen til D13 
 
Dagholdet, bestående af Jørgen og Carsten fik næsten monteret alle siddelisterne, så C210 nu har flotte, nye bænke – der skal males en gang mere. Aftenholdet tog over og Christian fik først ryddet donkraftene væk og så afvasket de udvendige gavle på både C210 og C411, så de kan få sort.
Erik havde malet begge vogne grønt lørdag, således at C210 kunne få sidste gang denne aften; herefter fik håndlisterne sidste omgang. Jeg fik afvasket og malet skruer, rammejern, puffertøj samt kæder med sort.

Da7 fik fred denne aften, men nu med gangtøjet monteret. Bremserne resterer. Villi gik igen i gang med at få dampgeneratoren til at fungere. Der er stadig problemer med reguleringen.
Mogens fik de nyfremstillede håndtag sandblæst og grundmalet, hvorefter sandblæseren blev adskilt for eftersyn og rudeskift.
Jan afhøvlede gulvet i passagerkabinen på D13; gulvet i førerrummet er lagt. Flot! Kun adgang med filttøfler. Per Børge fremstillede et nyt stoptræk til motoren og Carsten fik svejset motorhjælmen, så den snart kan gå til sandblæsning.
Trafikchefen kom forbi og introducerede Erik til trafik og materiellet, så han kan påbegynde indøvning som togfører. 11 medlemmer fik igen udrettet gode sager denne dag!
Kabinen i D13 med afhøvlet gulv

Førrummet i D13 – kun adgang med filttøfler!