Nyt fra maskinafdelingen #43-15 07/12:

Med værkstedet fyldt op med driftsmateriel til at køre juletog, så var der ikke lige plads til at rokere mere rundt med M25´s motor, så det arbejdshold holdt en velfortjent fridag denne mandag. Der er nu plads til at få motoren flyttet til motorværkstedet – efter M24 reservemotor fik plads på en lagerhylde ude i vognhallen i lørdags. Men det er mere en opgave, der egner sig til dagslys at få flyttet motoren derned. Vejret og kulden var til gengæld egnet til at teste det nymonterede varmeapparat i M15, så efter montagen blev lokomotivet kørt udenfor og startet. Hurtigt kom der varme ud af det lille apparat, der kan reguleres via en lækker, tretrins blæserkontakt på instrumentpanelet. Bagefter blev det fjedrende sæde monteret og testet med forskellige vægtklasser og det virker solidt J Der resterer nu montage af motorhus og dør, samt pyntelister om vinduer og dør. Lagerregistreringen af lejer blev færdiggjort, sådan at der kan fremstilles labels og udtjekningslister til alle kasserne. Det skulle gerne betyde, at vi altid undersøger om vi er lagerførende i en lejetype, før der bliver bestilt nye indkøbt. Sådan gik det på værkstederne en kold aften i december, hvor vi var 7 der kiggede forbi.
M25 motor hænger til tørre i den nye vugge 🙂

Test af varmeapparat ude i kulden. Det virker!
Sædemontage…

– med efterfølgende belastningstest
Lejelager etableret i boltlageret.