Nyt fra maskinafdelingen #41-12 5/11:

Jan afrenser grundigt…

.. inden Malerteamet MMM maler

Malerholdet fik malet de grundede løsdele, mens Jan afrensede M15, så Malerholdet bagefter kunne male front og bagpuffer, samt sider og hjulnav flot med sort. Bjarne fik samlet vandpumpen til M15 og Per bl.a. monteret et dæksel på motoren.
Færdigt arbejde!

Per monterer det nymalede dæksel
Carsten fik opmålt og boret endnu en pufferplanke til GM32, hvor den ”store Russer” fik lov at arbejde. En fin aften, hvor vi var 9 medlemmer forbi foruden Lars og Ole, der havde været forbi tidligere. Dele til det nye bremsetøj på Vildmosen?
Opmåling –
– og boring af GM32 pufferplanke
Posted by Picasa