Nyt fra maskinafdelingen #40-15 16/11:

M25 er nu delt i mange dele og derfor fortsatte Jan og Bjarne med klargøring til afsendelse af dynamodelene. Der blev savet et låg til dynamohus m.m. Bagefter blev motordele aftaget for rensning. På M15 fik Hans monteret endnu en byggeplade der blev tætnet og grundet før montage. Carsten arbejdede videre på deploriderne og Hans gav en hånd med. Lars og Peter arbejdede på en specialopgave til gravemaskinen. Jeg fik savet et par hylder og monteret hyldeknægte over rensekaret så der ikke længere roder ovenpå og forhindrer låget i at holde sig åbent. En god aften med 7 aktive på værkstederne.  
Nu er der ikke længe til at vi skal køre juletog og PR er udsendt til aviser og plakater hængt op. Husk selv at sprede det gode budskab i jeres lokalområde blandt familie, venner og kollegaer! J
Ankerhus inden låget kommer på

afrensning og afmontering af filtre

Deploridaksler renoveres

Hans sætter vintertid i værkstedet…
Hyldeknægte over rensekarret