Nyt fra maskinafdelingen #36-18 24/9:

Der lægges en plan for at få fjernet tjærepappet, der ligger oven på rammen – så den kan blive afrenset og malet.

Der var kommet et læs terrassebrædder, som Erik, Kjeld og Carsten lagde klar til saven. De skal saves op til nye, længere bænklister. Bagefter tog de fat på at afrense rammen for tjærepap. Det frembragte dog for megen røg, så den opgave er flyttet til udendørs udførelse på lørdag. Lars O. fortsatte med at gøre klar til svejseopgaven af den nye askekasse til Vildmosen. Jeg befandt mig i førerhuset på Superfos-lokomotivet ude i vognhallen og kunne derfor ikke holde øje med det arbejdende folk – men så måtte de jo komme til mig. Kjeld og Carsten bragte de afmonterede gulvplanker og trinbrædderne fra C523 ud til midlertidig oplagring – og formanden kom også forbi og hilste på ? Jeg fik således malet loft og de øvre vægge med første omgang af den flotte, grå dækmaling, Jan lige har hjemkøbt. En planlægningsgruppe afholdt kaffemøde om næste etape for E28. Vi var 10 mand på Gården denne kolde efterårsaften.

Lys i stuen 🙂

Første omgang dækmaling påført.

Prøvesamling af den nye askekasse stadig i gang 

Den gamle askekasse i flere dele
Status på ny ridestald er: Flad…