Nyt fra maskinafdelingen #34-15 28/09:

Drejeskivens gamle træ er færdigt, men jernrammen har det fint
Ved udsigten til en uge med stabilt vejr, så mødte jeg tidligt frem for at flå sidste halvdel af drejeskivens dæk af. Så jeg fik både afrenset, grundet og malet det meste af rammen i det behagelige, men dog kølige vejr. Så er der klart til næste etape. Husk at genetablere afspærringerne, hvis skiven har været i brug!
 Indendørs adskilte Carsten og Mikkel deplorider, som skal omspores og monteres svingbare skamler til brug for bugsering af de store lokomotiver fra vognhallen til Brandhøj. Arbejdet indebar udboring af nitter og opboring af huller i hjulvangerne. Bjarne og Per fortsatte med montering af det elektriske, herunder en ny kølevandstermostat på M15, mens Jan tog sig af afrensningen af vinduet dertil.

Lars fik arbejdet videre med afdrejning af et akselstykke til T1. Det bliver godt at komme videre med det projekt. Således var vi 7 flittige folk på Gården denne aften.

Per og Bjarne monterer stadig de mange ledninger på M15
Afrensning af den gamle pakning fra M15´s vindue
Først skille – så samle
Hjulvange fra deplorider får fjernet de gamle nitter
Sort arbejde i gravens dyb. Natholdet på arbejde

Skinnerne på drejeskiven har 100 års jubilæum i år!

Lars drejer de sidste detaljer på aksel til T1