Nyt fra maskinafdelingen #34-14 1/9 – Maskinafdelingsmøde:

Onsdagsholdet har fået boret klods nr. 2 til brug for puffer til M30 og Carsten fik denne mandag monteret den første tunge ”mellemplade” på lokomotivet.
M30 er snart klar med det nye puffertøj, så den kan blive godkendt og sendt i arbejde til Baneafdelingens svelleudskiftningsprojekt.
Derefter var der indkaldt til planlægningsmøde i Mafd, så vi kan få prioriteret efterårets og vinterens opgaver på bedst mulige måde. Der er nok at tage fat på og det vil stå udførligt beskrevet i Maskinchefens referat, men jeg har gjort et par nedslag i programmet, ledsaget af fotos:
Planlægning og disponering af plads og tid i Damp á
Istandsættelsen af GM32 afventer ankomsten af en ny snedker efter vi desværre mistede vores dygtige Jørgen, men rammen er klar, så i første omgang sætter vi de to dele sammen, så de ikke optager så megen plads.
(foto fra januar 2012)

Reservemotoren til M24 skal gøres klar til en prøvestart, så vi ved at vi har en god reservemotor stående, hvis det skulle blive nødvendigt og så håber vi på, at der inden årets udgang er ankommet en FRICHS reservemotor til M25, man kan gå i gang med at efterse.
På Nr. 3 (Vildmosen) skal vi have kedlen afmonteret og sendt afsted til Tyskland i starten af oktober. (foto fra renoveringsstatus i 2003)

Så kunne det være perfekt, hvis fører- og motorhus til M15 dernæst kunne blive klar til sandblæsning og maling, og komme på plads på den renoverede underpart.
Bliver der plads og tid, så får C379 en overhaling med maling og renovering af sæderne.
Samtidig med disse indendørs opgaver, så har Mafd taget opgaven med at få flyttet lokomotiver og andet materiel ud til den nye hal på Brandhøj, så det endelig kan komme under tag. Det bliver en stor og tung opgave, der samtidig udløser behov for så mange deplorider som muligt. Det bliver samtidig en spændende opgave, der indebær en hel del logistik og kaffemøller…

Mange ledige spor venter på at blive fyldt med historisk materiel!

Der bliver masser af gode opgaver til alle ugens dage og der er sagtens plads til nye, friske medlemmer, der vil give en hånd med i arbejdet!
12 mand fremmødt til planlægningsmødet denne aften.