Nyt fra maskinafdelingen #32-17  28/8:

E28 i små-dele, der gøres klar til sandblæseren


Nogen dage starter med en god kop kaffe og sådan startede denne aften. Men så gik vi også ud for at få sorteret de adskilte dele af E28 i dem, der skal sendes til sandblæsning og grunding ude i byen og dem, vi selv skal tage hånd om. Det lille lokomotiv er jo ikke større end at stumperne kan transporteres på en trailer, så de bliver nok kørt afsted i løbet af ugen.

Efter læsning af et sæt deplorider med stumper, så blev det ihærdigt forsøgt at adskille hjul fra aksel, men det lod sig ikke gøre ved hverken vold eller varme. En aftale om lån af en presse ude i byen forsøges derfor etableret. Med 100 tons pres burde delene kunne adskilles med lethed…

På M4 fortsatte samlingen af motorhus efter motoren nu kører som den skal. En lille tilpasning af ventilløfteren, der bruges til at stoppe motoren er udført – men den kan være lidt fintfølende og skal stå rigtigt, når motoren kører. Per færdiggjorde også gasreguleringen til både fod-gas og håndgas og vi fik tilpasset den fjeder, som trækker tilbage. Nu resterer blot en sidste tætning af brændstofslangerne…

Niels er ved at være klar med oprydningen af snedkerværkstedet. Så nu skal vi blot i gang med et par gode træ-projekter. En fin aften med 7 på Gården.


E28: Lokomotiv i samlesæt

En gammel bule rettes ud i pressen

Hjulsættet kan desværre ikke komme i vores presse. Vi må låne en andetsteds.
– men først forsøges med varme og hammer uden held.
Vi får ordnet gastrækket og set på lidt utætheder på M4´s slanger.
Dagens arbejde evalueres…