Nyt fra maskinafdelingen #29-17  31/7:


Per, Carsten og Jan var allerede fra morgenstunden mødtes med Steen og Ib fra Diesel House for at genmontere det ny-planede topstykke til Bur-Wain motoren. Håbet er at det nu er helt tæt – og det ser det ud til. Montagen og justering af både topstykke og oliepumper tog det meste af dagen, så da jeg ankom til Gården, så var det lige før at en prøvestart skulle foretages. Efter de sidste tilrigninger med brændstoftank og vand på køleren, så blev M4 trukket udenfor i den fine eftermiddagssol. Her startede flot motoren ved allerførste forsøg, så humøret var først højt – men den oser temmelig meget og diagnosen endte med at cylinder 6 ikke kører ordentligt med. Meget blev forsøgt, men ved 18-tiden blev sagerne pakket sammen og holdet går i tænkeboks. Så i stedet kastede Lars O. og Carsten sig over fremstilling af fjederkurve til de to bogier, der har været undervejs i produktionen et par år…

Niels foretog en gennemgang og registrering af værktøj i snedkerværkstedet, hvorefter han hjalp mig med at få udstillingen i vognhallen hængt lidt bedre og tættere op. Det tog resten af aftenen…

Med vores gæster, så var der 9 mand på Gården denne dag.


Sidste klargøring med vand på køleren og montage af brændstoftank

Der lyttes opmærksomt til motorgangen og evt. mislyde

Der forsøges med justering af brændstofpumper og åbne/lukketider 

en endelig konklusion på årsagen til osen må vente…
I stedet skæres der emner ud til 8 fjederkurve

Så hænger alle plancher 95 cm over kant og med 5 i hvert felt.
I baggrunden står højdelæren, der er fremstillet til formålet.