Nyt fra maskinafdelingen 28-29/4 -17

Da 7 ude foran dampremisen efter endt klargøring
Torsdag stod den på klargøring til syn på Da 7 og Vildmosen. Da 7 skulle have indvendigt syn, hvilket betyder at inspektøren skal kikke gennem renseklapperne ind i kedlen, mens Vildmosen skulle være fyret op. Næste år er det omvendt. Desuden blev der monteret og tilpasset gnistfanger, dombeklædningen og inddækningerne til spild- og kraftdamprørene over cylinderne.    

Vildmosen med dombeklædningen monteret

Gnistfangeren i røgkammet 

 Fredag kom inspektøren som skulle tjekke begge kedler, de bestod begge to. Derefter var Bo, Lars og jeg en tur med Vildmosen til Fem Ege.
Carsten arbejdede på T1 hvor kommoden blev endeligt monteret. Lars fik sandblæst og grundet det ene sandrør.

Bo tjekker for varmgang på Brandhøj

På Fem Ege 

Tilbage på sin vante plads 

T 1 ved fredagens udgang

Lars sandblæser sandrør