Nyt fra maskinafdelingen #28-12 30/07:

Med endnu et indbrud i brændstofdepotet, så startede aftenen ikke så godt. Udbyttet blev dog magert; en tom Jerrycan… Efter sikring af dørene, fortsattes aftenen med oprydning, lidt planlægning og for Maskinchefens vedkommende med ”kontorarbejde”. Der er nu en ny logbog til vognene, hvor evt. bemærkninger til materiellet kan noteres. Jeg fik malet på Mühlhäuser-byggepladen. En feriestille aften med fire medlemmer forbi Gården.