Nyt fra maskinafdelingen #22-18 4/6:

Sidste uges togkørsler bliver vendt i skyggen under træet ved Løgnebænken…

Man er snart blevet helt vant til det flotte sommervejr og aftenen startede da også udenfor under træet ved Løgnebænken, hvor flere medlemmer dukkede op til et kop kaffe og en snak om sidste uges vellykkede særtog både mandag og onsdag. Sådan kom vi hyggeligt i gang med dagens opgaver, hvor oprydning i en større donation af historisk værktøj og andet brugbart var en af opgaverne. En anden blev at sortere og opskære de sidste dele fra Aalholm-tenderen i brændbart og affald, som Bog og Carsten også stod for. Lars O. fik svejst oliebeholderen fra den ”nye” koldsav Jeg stod i museumshallen og fik malet Superfos førerhus og kedel og Kjeld fik malet juletræet med sølv og håndtagene røde. De bliver flotte. Jeg fik nok ikke set alt hvad der skete rundt på Gården, men talte 12 medlemmer på Gården i løbet af aftenen.


En flot donation fra en pensioneret smed  med fine specialværktøjer imellem.
Bruno drager videre på sin flotte Nimbus.

Lars svejser tanken fra koldsaven

Bo og Carsten saver Aalholm til brænde. Fint, tørt og ubehandlet træ.

Jeg får malet førerhus og kedel på Superfos-lok

– og Kjeld får malet juletræ og hane-greb.