Nyt fra maskinafdelingen #21-19 03/06

Aftenhygge på Løgnebænken inden arbejdet for alvor går i gang!

Ved fælles hjælp er tagkonstruktionen er ved at komme på plads på C523
Mandag aften startede med kaffe udendørs på Løgnebænken i den dejlige aftensol. Her blev aftenens to store milepæle forberedt; tagkonstruktionen skulle op på stolperne så det kunne blive tid til rejsegilde og D10´s B&W-motor skulle prøvestartes for første gang efter renoveringen.
Først var vi en stor flok, der fik løftet taget på plads og anbragt det præcist på stolperne. Så nu kan der arbejdes videre med taglægningen. Derfor blev alle tagbrædderne slæbt over og Erik fik dem grundet med Gori22. Martin fortsatte med at tilpasse de mange sædelister til bænkene.
I mens forberedte motorholdet det sidste inden prøvestarten – bl.a gøre brændstoftanken klar, få tørnet så der var brændstof i rør og pumpe og hælde vand på kølesystemet, samt spænde de sidste slanger godt. Så blev det tid og Per satte spænding til startmotoren og motoren sprang i gang uden bøvl! Nogen, men ikke megen røg kom ud af udstødningen og efter lidt justering blev tomgangen også helt god. En herlig motorlyd!
Så måtte jeg tilbage til arbejdet, hvilket var at afrense og male bogierammen med grunder. Kjeld fik malet bagsiden af lejekasserne, så de også er klar til at blive påsat hjulsættene.
Hans fik desuden tilpasset en dims til M25. En overordentlig stor aften med 12 fremmødte, der fik fuldt valuta for fremmødet denne aften.

Martin sørger for at der bliver sat flag for rejsegildet!

Så kan tagbrædderne få en omgang Gori 22 og senere en omgang hvid

De sidste slanger spændes efter og så er det tid til en prøvestart. Jeg håber filmen udkommer på torsdag…

Så kan der grundes bogieramme!

Bogieramme og vogn med -næstentag

En velkørende motor – nu med guldbemalet motordæksel!

Film af prøvestarten kan sen her >>