Nyt fra maskinafdelingen #21-16 27/06:


Carsten og Anders afmonterede vugge og bundstøtte til kedlen til No3, så det kunne få en fornyet omgang maling efter lidt tilpasning. Derefter gik de videre med trinbræt til højre side på M30, hvor der skulle bores en lang række huller. Jeg fik afrenset og grundet delene fra Vildmosen, så de kan males. Derefter lavede jeg en opstilling udenfor vognhallen og fik skåret toppladerne til den nye væg. De skal danne en pæn afslutning oppe i toppen af væggen.

Bo og Lars fremstillede en smelteprop til kedlen, som er en sikring imod tørkogning af kedlen. Bliver sikringen for varm, fordi den ikke køles af kedelvand, så smelter en tin-legering og sender damp ud i fyrkassen. Brændstofpumpen til M25 er sendt i byen, da den ikke regulerer korrekt. Så M25-holdet brugte i stedet tiden på at finde lidt dele. Der blev nu også tid til en kop kaffe blandt de 10 fremmødte denne aften.


Opmærkning til huller

Bore huller til trinbrættet

Støtte og vugge til No3 kedel – grundet
Arbejdsskitse til smelteprop

Tilpasning af top-plader til endevæggen i vognhallen

Tin smeltes i smelteprop