Nyt fra Maskinafdelingen 20-22/11-09

Der skete sgu noget denne weekend:

Fredag eftermiddag konstaterede jeg man var ved at lægge allersidste hånd, på ovenlys-inddækningen mod nord, ligesom den manglende del af taget, samme steds, netop var blevet lagt. Fik så oplyst, at de ville montere døre lørdag formiddag, og det derfor var mer’ end en god ide, straks herefter – og sørge for isætning af dørlåse, og skydeport -beslag for indvendig aflåsning af samme.

Mange mennesker rundede lørdag gården i forskellige tidsrum:

Finn, Mollerup, Simon, undertegnede & Bo, Claus, Peter & Steffen Om formiddag tog 4 førstnævnte så til Brandhøj, og efter bestik af dørforholdene, og Finn og jeg lige fik indkøbt div. dørlåse -blik, afblændingsstykker mv., kunne monteringsarbejdet på de 3 døre stort set ubesværet afsluttes.

Efter frokost sluttede også Bo sig til truppen, & vi fik i fællesskab monteret låsebeslag på skydeportene.

I mellemtiden, oppe på gården – var Jan & Bjarne & Morten nået langt med motor-tilpasningen på D13.

(Jan, havde af bar iver – tyvstartet i fredags, og gået i gang med motorbefæstelsen i højre for-hjørne, via underbragt vinkeljern, udgørende det for fjeder-trædesko, således brændstofpumpe på motor nu kan være der)

Søndag, tog Morten, Steffen, Kenneth og jeg så ud, ligesom også Simon dukkede op, og udnyttede den sidste dags mulighed, for gratis teleskoplift-lån maximalt, idet alle resterende 12 lyststofarmaturer og dertil hørende installationer monteredes & tilsluttedes, incl. de 2 på tværs gående, over den kommende skydebro.

Lang, men god var IBK -weekenden, &

– stor var glæden her i dag kl. 18, efter udskiftning af blot 2 ”nitter”

blandt lysstofrør -drejefatningerne, da lyset nu, via banevognens generator

– tændtes, i alle 18 rørJ

(Vaskemaskinbillede, fra trevlesi-rensning i går – efter gentagne maskinstop

– illustrerer berettiget nødvendighed, af noget mere omhyggelig tøj-tømning, forud for brug af klubbens vaskemaskine..)

Se Lars´ mange billeder her: Lars fotos: