Nyt fra maskinafdelingen #20-18 14/5:

Lars godt i gang med at montere de nye flanger på spilddamprøret
Et rør næsten klart og godt gang med svejsning af det andet rør. I baggrunden ses Da7´s røgkammer,
hvor de snart skal monteres, så lokomotivet kan være klart til på søndag.
Tipvognen klar  efter Mogens fine arbejde!
endnu et banner, der skal minde vores lokale besøgende om at vi kører hver søndag – hele dagen – hele sommeren.

Mere træ bæres ind i snedkerværkstedet. I baggrunden ses transport-lokomotivet

Første bue et samlet og sat i spænd
Niels betragter delresultatet af dyseproduktionen.
De færdige dyser med resterne af boltene i baggrunden

Kenneth og Bjarne i færd med gennemgang af endnu en bogie.

Aftenstemning foran det travle klargøringsværksted

Værkstederne havde været godt i gang hele dagen for at blive klar til sæsonstarten på søndag den 20. maj. Så Bo havde bl.a. arbejdet videre med inddækningspladerne til røgkammeret, der skal tilpasses de nye spilddamprør, som Lars O. er ved at svejse sammen. Desuden er de nye flanger til rørene blevet forarbejdet, så de passer på rørene. Niles kastede sig over fremstillingen af nye dyser til ringblæseren. De fremstilles ved at bearbejde rustfrie bolte i både fræser og drejebænk. Kenneth og Bjarne knoklede videre med vognklargøringen og gennemgang af de mange bogier. Vi håber de bliver klar. Andre gav/ og må gerne give en hånd med. Erik og Carsten kastede sig over fremstillingen af den første tagbue og derefter kørte de med M30 til vognhallen efter mere træ til at kunne opskære flere lister. Forberedelserne til trafikken på søndag indbefatter jo også gartnerafdelingen og her stod Mogens for en grundig udskiftning af den gamle, ukrudtfyldte jord i tipvognen og efterfølgende beplantning med friske blomster fra Fætter Flys fine gartneri. Per afmonterede det nye speedertræk fra M4, da besøgende desværre har hevet det i stykker. Derfor blev der også monteret frisk afspærring rundt det materiel, der ikke må betrædes. Jan fik desuden afvasket de udstillede lokomotiver, så de fremstår velholdte for de besøgende i museet. Jeg sørgede for klargøring med tjenestekøreplaner i alle driftsenhederne og opsætning af plakater og pamfletter, samt opdatering af dukketeater mv. Såmænd fik vi også ophængt endnu et banner – på siden af vognhallen. Så nu er den del ved at være klar til søndag. Vi var 14 travle mand på Gården denne aften.