Nyt fra maskinafdelingen #19-17  08/05:

No3 køres på plads. I baggrunden er T1 en tur på drejeskiven for at komme tilbage i midtersporet.

Bo havde i løbet af dagen fyret Vildmosen op for at teste fjedrene i sikkerhedsventilerne en ekstra gang og desuden er betjeningen til udblæsningsventilerne flyttet over i førersiden. Peter fortsatte arbejdet og fik desuden malet sandingsrør og inddækningsplader.

Efter de indledende forberedelser, så fik M4 igen sit motorhus på. Et herligt øjeblik! Bagefter blev det fastspændt , derefter blev gulv og instrumentpladerne monteret.  

T1 er også kommet langt. Carsten og Anders justerede akslerne, så de nysmurte kæder blev korrekt tilspændt og derefter blev der malet div. Jeg fik afrenset endnu en gulvplade, samt rammen til tanken – der kort efter maling med Olsen-sort kunne genmonteres. Sidst blev holderen til sædet afrenset og grundet. Niels arbejdede ihærdigt med snedkerværkstedets indretning. Vi var 11 mand på værkstederne denne aften. Mon ikke vi når at blive klar til jubilæet?


En lille konkurrence mellem T1 og M4: Hvem bliver først klar?

Motorhuset til M4 på vej op. Det er ikke sne, men slibestøv 🙂

Så er det på plads. Lige nu fører M4 vist med et mulehår…

Tanken monteres på rammen under førerpladsen.

Rammen for motorhuset på T1 grundes

Sædeholder til T1 får en afrensning.

M4 ved aftenens slutning og M30 i baggrunden.