Nyt fra maskinafdelingen #19-10 19/04:

Carsten havde arbejdet videre med ombygningen af C210, så Christian og jeg kunne afrense og male anlægspunkterne til remmen, idet tagkonstruktionen er næste punkt, der skal udføres. Kenneth og Sven Erik fik set på fremstillingen af de sidste tagbuer, mens Christian og jeg fik rystepudset siderne udvendigt så de er klar til maling. Lars arbejder fortsat på tilpasning af Da7-lejer. Bjarne satte vandbehandlingsanlægget i drift, så vi snart kan fylde rent vand på kedlerne igen. Vi forsøgte os desuden med en prøvemontage af motorhuset til D13 for at se, hvad der skal tilpasses for at placere den på den smallere ramme. Sandblæsning af den bliver næste punkt – ude i byen. Carsten fik monteret de forreste forstærkningshjørner på D13, mens Villi, Jan og Per Børge forberedte en prøvestart af motoren. Denne milepæl deltog samtlige fremmødte naturligvis i, da ”nøglen” blev drejet og motoren kortvarigt tog fat – siden blev det til en række forgæves forsøg, fordi brændstoffet ikke fandt vej. Efter endt udluftning, så sprang motoren dog flot i gang og kørte rigtig fint. Vi kunne derfor ikke dy os for en kort prøvekørsel, hvilket forløb godt – om end lidt kaotisk med alle de, der skulle holde slanger, startledninger og pedaler imens kiler, porte og kæder forsøgte at blokere vejen… D13 har således kørt for egen kraft for første gang siden 1982?! Milepælen blev fejret i Damp á med at gense øjeblikket på en række videoklip – som jeg har lagt på nettet… se dem 1 -2 -3 -4 Video på Picasa her

Vi var 10 fremmødte, der oplevede det store øjeblik!