Nyt fra maskinafdelingen #18-11 09/05:

Denne aften bød på en del rangering af både vogne og lokomotiver, så driftsmateriellet står klar og i rette rækkefølge til på søndag! Mon ikke osse togene ser frem til 1. køredag? Carsten, Mogens og Sven Erik stod for dette. Imens afrensede Big Ras og jeg Storebæltsvognen for rust på den ene side og fik den grundet. Per Børge kæmpede ene mand med at få kantlisten der holder lærredstaget på D13 monteret.7 mand i klubben denne dejlige solbeskinnede aften.