Nyt fra maskinafdelingen #16-18 9/4:

Det flotte slutresultat efter lørdagens udskiftning af rørmuffer på vandkranen i lørdags
Superfos-maskinen blev atter trukket ud tidligt på aftenen, men heldigvis er det nu længere lyst og med endnu en aftens tur med stålbørsten, så er lokomotivet snart klar til en omgang grundmaling. Kjeld har pudset løs på damprørene dertil, så de er til at spejle sig i. De bliver rigtig flotte og gejlede som på et Engelsk lokomotiv. Lars O. har fået udskiftet en rusten rørstump på sandingsrøret til en flot, ny. Samtidig forsøgte Jan og Bjarne at støve værkstedet til med afrensning af motorlågerne til M24, der tilsyneladende aldrig er blevet ordentlig grundet og derfor rustplettede. Det skal der gøres noget ved og det blev der. Hans arbejdede i den finere afdeling og fik grundet de nymonterede hjulsæt og malet lejekasserne blå på E28. Niels fortsatte med samling af beskyttelsesskærm til den lille fræser og Carsten fik afrettet et par stålblokke til brug for de nye lejekasser. Erik måtte denne aften undvære Martin, men fik så set på, hvad vi andre sysler med. I alt sås 10 mand på Gården denne skønne forårsaften.

Superfos-maskinen udsættes endnu en gang for stålbørstens skrappe behandling – nu i forårsvejr

Carsten bearbejder et emne til lejekasse i fræseren

Det nyrenoverede sandingsrør
Kjeld giver den hele armen med polerkluden

– og resultatet er strålende!

To mand på samme opgave med afrensning af lågerne fra M24 så de kan komme til at se ordentlige ud til sæsonstart
Hans betragter tilfreds resultatet af aftenens malerarbejde på E28…

Husk at tilmelde dig medlemsturen til Diesel House som beskrevet i den udsendte mail. Sidste frist på mandag 16/4. Har du ikke set mailen, men gerne vil med, så skriv til klubbens mailadresse.