Nyt fra Maskinafdelingen 15-9-2014

Peter har sendt følgende beretning fra lørdagens arbejde med at adskille Vildmoselokomotivet, så kedlen kan sendes til Tyskland for opmåling og efterfølgende fremstilling af en ny kedel.
“”
I går arbejdede Bo og jeg videre på Vildmosen. Vi brugte det meste af formiddagen på at afmontere kraftdamprørene og spilddamprørene, derudover blev der afmonteret en del haner og rør. Smøreapparatet kom også af sammen med de rør der leder olie fra smøreapparatet og ned i cylinderene. Eftermiddagen blev brugt til at afmontere askekassen og det bagerste stykke kedelbeklædning. Der blev også tid til at tage risten og fyrlågen af. Så nu mangler kedelbeklædning og kulkasserne.  

/ PeterMaskinen set bagfra efter dagens arbejde hvor man kan se,
det afmonterede stykke kedelbeklædning.

Maskinen set forfra efter dagen arbejde, hvor man kan se,
 at kraftdamprør mangler.

Et tomt røgkammer

Et sjældent kik i fyrkassen.