Nyt fra maskinafdelingen #15-19 15/04:

Mål og størrelser afklares, så de rette mål kan sættes i tagspærene

Ombygningen af C523 er godt i gang: Siderne er ved at blive prøvemonteret på de nye vinkler og jeg fik denne aften sandblæst, grundet og malet endnu en håndfuld beslag, mens Kjeld og Carsten savede tværbjælkerne til placering af kongetappen, der skal sidde midt på bogierne. I snedkerværkstedet arbejdede Martin videre med udskæring af de snit i spærene, hvor tagbuerne skal lægges. For at skabe plads til en prøvesamling af taget, så gav Kjeld og Carsten også en hånd med at få ryddet tilstrækkeligt med plads der. Vognklargøringsholdet har udført en kæmpe indsats og kunne derfor denne aften afslutte årets eftersyn. Det blev fejret med udskiftning af begge bogier på 1758, således at de gamle kan undergå en gennemgribende renovering på tilsvarende vis som de tidligere. Niels fik drejet et par ringe, der skal bruges til affjedringsrullerne på de nye bogier. Vi var 10 mand, som knoklede til langt over normal sluttetid – men så kom vi også langt denne aften!

Tværbjælke skæres
– og det sidste snit udføres i bjælken

halvdelen sorte og halvdelen hvide; beslag til montage af siderne

Bogien kom i den sorte bog… Den skal have en gennemgribende renovering!

Den nye bogie er på plads og kæden monteres. 
Sidste vogn er dermed klargjort til sæsonstart den 19. maj!

Den gamle bogie udskiftes med en ny, som kommer over på 1758

Ring til balancehjul til de nye bogier