Nyt fra maskinafdelingen #12-13 29/04:

Nogen af pladedelene til kedelindækningen på Vildmosen

På dagholdet havde Bo færdiggjort pladerne til inddækningen til Vildmosen og malet delene. Fra Per har klubben modtaget en hel reol med mindre størrelser maskinskruer i både metrisk og tommer. Mads, Carsten og jeg fik monteret reol og skuffer oppe på loftet, så vi også er dækket af de mindre størrelser. Jan og Per fortsatte med at samle M25 efter den vellykkede prøvetur i onsdags. Herligt var det at se Mogens igen. Han er ved at fremstille et prototype-forslag til en vogndør til brug for C1 og C2. Lars fik mærket hydraulik-tilslutninger op for bedre overblik. Kenneth, Mads, Martin og jeg fik afvasket alle vognene så de er rengjort til plantogene søndag den 12. maj. 10 mand forbi Gården denne aften.
Den ny-tilkommende skrue-reol under opbygning
Jan og Per trækker nye ledninger til instrumentpanelet.

Mogens måler op til en dør…
Kenneth, Mads og Martin vasker vognstammerne af.
Posted by Picasa