Nyt fra maskinafdelingen #11-11 14/03:

Siden sidste mandag har Lars påbegyndt afdrejningen af det første af M24´s hjul med 32 mm! De blå spåner fylder godt op omkring drejebænken. Sammen med Kenneth blev der lagt en plan for den fortsatte afdrejning.
D13 er blevet malet 2. gang og kontakter til bagdøren, samt fræsning af ledningsvej færdiggjort. Jan og Per Børge fortsatte dette arbejde med maling af dør og savning af hul til det bagerste kørelys. Det krævede at alle lister skulle afmonteres og saves i snedkerværkstedet. Montageprincippet forbedres, da den oprindelige bøjle ikke kunne genbruges.                             
                                                                                                                                             Ledningen fræset ind i rammen.

Jørgen og Carsten havde på dagholdet fået flået al den gamle tjærepap af GM32 og fjernet endnu flere skruer.

Dagens arbejde betragtes interesseret…
Aftenholdet med Mogens, Sven Erik og Carsten påbegyndte fremstilling af trædebøjler til togførerne efter Mogens detaljerede arbejdstegning. Vi ser frem til testen.
Jeg fortsatte med afrensningen af lejekasserne fra M24. Vi fik denne aften fint besøg af Bent Hansen, der fik en opdatering af de mange igangværende projekter. 12 medlemmer sås på Gården i løbet af dagen.