Nyt fra maskinafdelingen #10-16 07/03:

Bo og Carsten borer her et af de de mange huller mellem kedel og røgkammer

Den nyvalsede plade, der skal blive til nyt røgkammer på No3, ankom forleden og derfor var Bo, Carsten og Mogens mødt ind på mandagsdagholdet for at komme hurtigt i gang med at bore de mange huller hele vejen rundt langs kedlen. Her kom den nye kedelvender til sin ret og fungerede godt. Så først på aftenen var alle huller boret og monteret med midlertidige bolte. De skal efterfølgende udskiftes med varme nitter! Rammen til røgkammerdøren blev prøvemonteret.

Mogens fik også påbegyndt opgaven med at montere trinbræt på M30 ved at udforme og svejse en del beslag. M25 holdet (Jan, Per, Poul og Bjarne) fik tætningsafprøvet endnu 2 topstykker og har nu valgt 4 gode ud af flere mulige. Næste opgave bliver at tilpasse ventiler med ventilsæder med kaborundum-slibning og et ”indianerhåndtag”… Jeg fik afrenset og grundet den sidste vange til deploriden, så den snart kan samles færdig. Lars arbejdede videre på kædehjulene til T1. Der var flere folk på Gården denne aften, men det blev uden at få arbejdstøjet på for der var sikkerhedsprøve for et par af vores nye, flittige medlemmer. De bestod selvfølgelig begge med 0 fejl og kan nu deltage fuldt ud i trafikafviklingen på banen.  13 mand var på Gården denne aften.

Man ser her kedelvenderen i funktion

Alle huller mellem kedel og røgkammer. Næste runde er huller til rammen for røgkammerdøren.

Råmaterialet for trinbræt til M30. Mogens svejser monteringsbeslag.
Sidste vange sandblæses

Tætningsprøve med vand af endnu et topstykke til M25.