Nyt fra maskinafdelingen #10-09 2/3-09

Ved lørdagens test af slagleklipperen, måtte det konstateres at vognen letter fra skinnerne, når den hydrauliske klippearm lægges blot lidt ud. Enheden er derfor pt. henstillet i vognhallen, mens stoppemaskinen er under ombygning. Carsten fik svejset en sokkel sammen af flisestativet, hvorpå to kraftige kontravægte af jern blev placeret af et tililende arbejdshold bestående af Morten, Kenneth og jeg. Disse vægte skulle gerne ændre tyngdepunktet nedad. Arbejdet med at få de to nye motorer er også i gang. Første opgave er at gøre plads til de noget større enheder, samt startbatteriet. I lørdag blev der i forbindelse med en del omrangering i vognhallen, hentet 4 kraftige ”kaffemøller” fra Faxe jernbane. De er fra 1907 og kan hver bære 5 tons. De skal anvendes til at løfte M23 op for at kunne afmontere hjulsættene, der skal til en tiltrængt afdrejning af kørefladerne. Lars har stadig fart på de andre hjul-afdrejninger og Kenneth bidrog med input undervejs. 3 hjul i serien mangler afdrejning af flange og bagside; herefter skal de alle afdrejes på kørefladen. Jeg fik desuden grundmalet lidt af de D13-dele, der skal bære banerømmerne. Villi arbejdede sammen med PerBørge og Bo om at få reguleringen til at fungere i den dampdrevne el-generator til Da7, hvilket lykkedes. Den skulle nu være klar til maling og genmontage,. Bo fik færdiggjort aksel nr. 4 og er i gang med nr. 5 af 8! Vi var 9 medlemmer, der arbejde på de mange forskellige opgaver til sent denne aften.