Nyt fra maskinafdelingen #07-14 03/02:

For at beskytte hydraulikmotor og andre dele på gravemaskinen, er der indkøbt en slyngkobling, der skal forbedre og minimere tilbageslaget, når vibratoren på den 4-benede svellestopper (”Edderkoppen”) kobles ind. Lars skulle dog lige modificere målet i koblingshjulet til den rette størrelse kilerem. Det lykkedes dog ikke ham og Mads at få koblingen monteret på akslen denne aften. Noten på understopperens hydraulik-motoraksel skal ændres fra 6 til 5 mm før det passer sammen…
Lars udvider målet på slyngkoblingshjulet

 I onsdags blev motoren fra M24 monteret på motorstativet, transporteret ned af trappen ved hjælp af gravemaskinen og ind på værkstedet. Denne aften forberedte Per det videre arbejde på motoren og vi fik båret de afmonterede dele ind på værkstedet, deriblandt de defekte dele, der er tydeligt påvirkede af løbskkørslen. Se foto. Nu er det bare at håbe at ikke mange flere dele har taget skade. 

Motoren fra M24 på flytbart motorstativ
Stempel med mærket fra nu bøjet ventil og stødstang
Jeg fik pletmalet M25, så den snart kan komme i vognhallen, indtil vi (forhåbentlig snart) får tid til den store hovedrenovering af både motor og generator. Der skal blot skiftes pakninger på ventillågene. Mads og jeg fik gennemgået en del elektrisk værktøj, så det også fremover er sikkert at anvende. Carsten og Peter fik transportsikret vognkassen på ”Urne-vognen”, så den kan tåle køreturen til Brandhøj. Den skal foreløbig bare stilles helt ind i bunden… Peter havde medbragt en flot model af en Q-maskine, som vi nød sammen med kaffen. 8 på Gården denne hyggelige aften.
Vognkassen indvendigt. Bemærk i døren pufferarrangementet med afskåren puffer…