Nyt fra maskinafdelingen #07-10 08/02:

Efter lørdagens vellykkede materielrokade, fik dagholdet – bestående af Maskinchefen og Bjarne –nedkoblet Da7 og demonteret bremserne, så det kan blive hævet på donkraftene på lørdag.

Aftenholdet tog over og fortsatte på opgaven, men D13 fik dog mest opmærksomhed; Christian fik sandblæst de sidste dele til banerømmerne, så Carsten kunne svejse dem sammen og Jan efterprøve de samlede dele. Så blev termostaten til D13 efterset af Jan og Per Børge. Poul hjalp mig med at fremstille de sidste skiver til vognbeslagene og Sven Erik fik boret splithuller til koblingsboltene. Lars stod for en god gang oprydning. I alt 11 kom forbi denne dag.