Nyt fra maskinafdelingen #06-17 06/02 – maskinafdelingsmøde:

Motorstativ med M4 motor i behagelig arbejdshøjde. Ventilholder i rensekarret.


Som en fin lille overraskelse til aftenens mødedeltagere havde Carsten færdiggjort et motorstativ til motoren fra M4, der nu står i motorværkstedet. Ventilerne er anbragt i det nye rensekar, hvor de afventer rengøring og eftersyn. Der hændte dog ikke noget praktisk denne aften, idet det var tid til et afdelingsmøde inden generalforsamlingen den 4. marts. På mødet gennemgås, hvad der er blevet gennemført af sidste års planer, samt fastlægges planer for resten af året. Så kan de blive diskuteret og godkendt af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Det var et fint møde og vi nåede til enighed om hvilke projekter, der skal placeres hvor i de tre forskellige trin i raketten for det kommende år. Hvilke må man vente med at høre til generalforsamlingen. Vi var 13 mand rundt om bordet denne aften.

Mafd-møde med en masse god snak rundt bordet. Resultatet præsenteres på GF2017 den 4. marts