Nyt fra maskinafdelingen #06-12 13/02:

Efter et velbesøgt møde i Maskinafdelingen lørdag, hvor vi fik fastlagt arbejdsprogrammet for det kommende år til fremlæggelse til generalforsamlingen den 10. marts, kunne vi denne aften kun mønstre 4 mand. Til gengæld fik vi monteret de nye reoler til boltlageret med mellemvægge og hylder. Jan og Per fik samtidig målt op til motorhus-inddækning til slagleklipperen, så den kan blive færdig. Der skal snart være plads til nogen af alle de nye projekter vi gerne vil i gang med!

Det blev ikke til nogen fotos, men Søndagsavisen har denne beretning om vores lokale eneboer, der flittigt anvender vores toiletforhold og samtidig forsyner det med en herlig odør af gammel mand og brænderøg.