Nyt fra maskinafdelingen #06-11 07/02:

 
Jan og Bjarne fik malet rødt på fronten og lågerne til D13 og senere sammen med Per i træværkstedet, hvor der venter mange lister på afslibning og lakering.
Carsten, jeg og Sven Erik til assistance fik fjernet “amagerhylderne”, nedkoblet gangtøjet i venstre side og fjernet bremsetrækket på M24. Der er mange bolte, der skal løsnes for at kunne få delene af. Det formodes at være første gang dette sker, men det gik fint uden fastgroede dele. Lars arbejdede videre med sliddelene i bronze! til Da7. Mikkel og Kenneth bidrog med gode råd og holdebistand. Vi så 10 på Gården denne aften.

Gangtøjet afmonteret!