Nyt fra maskinafdelingen #04-13 11/02:

Mads maler trækbomme

Mogens og Carsten gik i vognhallen for at måle op til døre på C1 og C2. Mogens vil gerne udarbejde et forslag til en løsning, men har ikke ”låget” noget endnu J Mads fik malet transportbomme / trækstænger med Bafd-gul og jeg fik malet sneploven færdig med Olsen-sort. Jan og Per afrensede M25, nu der er god plads mens banemotoren er til renovering på DSB´s elektroværksted. Klingenberg kom forbi med en pakning til M15 og Gert med fastelavnsboller og lidt nyt om status på brændstofpumpen til M24. Vi var således 9 medlemmer, der hilste på denne aften.

GM32 ramme skal snart nittes

Jan afrenser M25, nu man kan komme til

Færdigmalede trækstænger og sneplov
Posted by Picasa