Nyt fra maskinafdelingen #03-13 04/02: Møde i Mafd

 
Denne mandag havde Maskinchefen indkaldt til det årlige møde i Mafd for at vi sammen kunne udarbejde et oplæg til den kommende arbejdsplan til indstilling i bestyrelsen. Sidste års plan blev gennemgået for at se hvor mange projekter, der var afsluttet. Det kunne konstateres at året har været produktivt, men dog også med opgaver udenfor etape1. En større redigering at etapeplanerne blev der derfor ikke tale om, men vi fik drøftet mange gode emner. Planerne forventes godkendt af bestyrelsen og fremlagt på årets Generalforsamling i IBK, lørdag den 9. april. 12 medlemmer var vel mødt denne aften.