Nyt fra maskinafdelingen #01-09 03/01 – lørdagsudgaven:

Godt nytår, herfra årets første lørdags-udgave!

Dagen startede – straks efter, og samtidigt med indtagelse – af kaffen, med at hjælpe Kenneth med gravemaskine-bremseudluftning og hjulmontering. Herefter, var der herfra fokus på 11 kw-drejebænken:(Den store drejebænk i værkstedsremisen. – Her skal nye vognhjul drejes, pga. tilstedeværelse af forstætterslæde-tilspænding) Overdelen på centralsmørre-pumpefiltret var i midlertid – og af besynderlige årsager – revnet, således olien kunne løbe udenom sin tilsigtede retning, dvs. uden om fordelingsrørene, ud til de enkelte smørreområder. Da emnet er støbt, i ét stykke – i ret tyndt gods – var det mest ideele at fremstille et nyt, i to dele. Blandt et fint udvalg af gummi-tætningsringe i vort sortimentet, dukkede nogle op, der passede helt præcist til opgaven. Sporet blev stukket herefter. – Således man er sikker på at ringen ikke lider overlast. Det lille emne, røret – blev efterfølgende drejet på Stamko’en, således man havde en bedre chacne, for at ramme korrekt krympnings-mål til slut (3 til 4 hundrede-dele under mål) mens låget, blev siddende ovre i VDF’eren. Idet man med krympning af så små emner, naturligvis skal foretage samling meget hurtigt – umiddelbart efter udtagning af emner, fra hhv. fryser & ovn, blev emnerne samlet på bordet i damp’a.(- Uden og lave brændemærker;)Morten bidrog ved fremstillingen med god, tålmodig hjælp og godt humør. Aftenen kunne i øvrigt – omtrent samtidigt med arbejde, afsluttes med lidt mad idet han under opvarmning af ovn, meget passende, ude i køleskabets frostboks havde fundet nogle røde pølser (vistnok rester, fra Vildmose-dagen;)
/ Lars