Nyt fra Mafd. og Bafd, opsamlingsudgaven

På det tidligere sporskifte ind til den høje oplagsplads på Brandhøj, blev sveller nyligt opmålt,
inden adskillelse heraf, idet skiftet skal flyttes og genanvendes.

Adskillelsen af tvangsskinnerne for at kunne udtrække spigrene mellen disse og skinner, lettedes ved brug af gas og ilt, – hvor stor vinkelsliber ellers er påkrævet

Dagen før kom kædehjul med trådgnistede notgange retur, og blev efterfølgende omhyggeligt renset for rester efter denne bearbejdning.
Dette altid påkrævet efter denne bearbejdningsmetode, for opnåelse af ensartet overfladefinish, tilsigtende påkrævet præcision, således de kraftoverførende dele kan optage de belastninger, noterne overfører til disse.

Da vi kom hjem fra Brandhøj – sås begge deployer samlet –

– og befæstelser for trinbrædder var påsat M30 på højre side

Mens vogneftersynet tirsdag blev fortsat intenst, denne gang med eftersyn af 2 vogne til følge,
var der samtidig god aktivitet på en skrivestue med flittige medlemmer i gang med sikkerhedsarbejde.

Påskemandag er baneafdelingen igen på banen, hvor vi atter
– traditionen tro – satser på et flot fremmøde.

/
LLZ