Nyt fra Hverdagsholdet

Sidste uge ankom vores nye sveller.

Vejret var ikke det bedste til kørsel på området, ej heller med gaffeltruck, hvorfor svellerne blev sat på gårdspladsen

Med vanlig rutineret sikker hånd dirigeres arbejdet –
Strøer lægges ud

og derefter blev svellestakkene kranet på doploysættene.

Bagefter ville gaffeltrucken dog ikke starte, så den måtte lige hjælpes op på kranbilen:

/
LLZ