Nyt fra bygningsafdelingen #37a-09 12/9-09

Så kom vi endelig i gang med byggeriet af den nye vognhal på Brandhøj. Som et godt varsel skinnede solen og ofte var himlen også helt blå! Jeg havde den fine tjans at køre materieltoget mellem Gården og byggepladsen og fik derfor set med hvilken flid der blev arbejdet begge steder: Først kørte vi banevognen ud – samtidig med at der af ”landevejen” blev transporteret bl.a søjlesko, en smal skovl til Klingenbergs 7 tons gravemaskine og mængder af træklodser. Så blev gravelinien mærket op med gult og gravearbejdet kunne begynde. Imens blev der på Gården rengjort de to nye 1000 l vandtanke for sæberester; ”Sporrengøring” Ad to omgange blev Rio-net samt armeringsjern trukket op til overkørselen med Saltaen. Her blev det læsset på deployere og snart efter afgik et hold med denne last, der skulle køres med forsigtighed – især ved passagen af perronerne. Mindre end en fingers afstand til perronkanterne flere steder, men frem kom vi med lasten. På Brandhøj var gravearbejdet allerede kommet langt! Samtidig kom Saltaen også ud og vi fik losset jernet af. Så kunne et hold gå i gang med at skære dem ud i passende stykker ved brug af en vinkelsliber, der blev forsynet fra klubbens nyindkøbte el-værk. Saltaen havde så en del oprydningsopgaver på terrænet. Deployerne blev så kørt retur. Nu skulle de to fyldte tanke på deployer køres ud sammen med den fornemme skruestik-bogie ”bootversion 1.0” En anden vigtig del af lasten var en trillebør, en sækkevogn og en kasse blandet øl og vand! Dette tog blev kørt ud, samtidig med at resten af Gårdens folk i bil kom ud til eftermiddagskagen, som Esther så sødt havde bagt. Efter kaffepausen var det tid at fordele funda-blokke langs udgravningen, samt lægge Rio-net og armeringsjern ned i de udgravede fundamentsrender, for at være klar til betonkanonerne, der kommer på mandag.

15 friske folk var denne lørdag mødt frem for at bygge fundamentet til den nye hal!

Billeder fra dagen på Picasa