Nyt fra Bygnings- Maskin- og Baneafdelingen #44-09 17/10-09

Carsten og Lars kørte forbi byggepladsen, for at se om portene var blevet sat i, så konstruktionen af et låsebeslag kunne påbegyndes. Der var dog intet hændt siden onsdag. Hallen fremstår nu næsten klar, bortset fra et par manglende tag-og vægplader, samt de manglende døre og porte. Flot hal! I stedet gik Carsten i gang med udskiftning af lysstofrør i værkstedet og Lars fik færdiggjort pindboltene til at samle gear og motor. Vi andre fremmødte besluttede i stedet at få understoppet strækningen ved Sølund st. færdig, så stationen kan blive klar til juletrafikkens krydsninger der. Det blev dermed min første rigtige dag i Bafd. – og så havde jeg glemt mit kamera derhjemme… Stoppemaskinen kørte som den skulle og til frokosttid var hele strækningen understoppet og jævnet pænt ud. Vi kunne derefter holde frokostpause i den dejlige efterårssol. Heldigvis kom Bent Hansen forbi med sit kamera og kunne forevige dagen. Han havde været på besigtigelse ved vognhallen og var nu på vej retur. Så han fik et lift, da stoppemaskinen kørte tilbage til gården. I mens gik vi andre og stakkede svellerne op, så de var lettere at læsse. Det var tydeligt at se, at det havde været nødvendigt at udskifte disse forvitrede sveller; det ældste søm, vi fandt, var fra ..36; de fleste fra ..50. Efter en lille afsporing ved udtrækssporet, returnerede M12 med to sæt deployer. Vi ville afslutte opgaven ved at få ryddet området for de gamle sveller. Hvilket et tog det blev til. Det bagerste sæt deployer blev udstyret med de to efterladte 12 meter lange skinner. Der blev læsset op i god højde… Christian foretog en optælling, da vi var nået velbeholdent til Brandhøj med toget: 219 sveller havde vi læsset fra strækningen ved Sølund. Det fremskredne tidspunkt taget i betragtning gjorde at vi hensatte og aflåste vognene i sidesporet for aflæsning på et senere tidspunkt. Tilbage på Gården var der stadig lidt aktivitet og dagen blev afsluttet hyggeligt i Damp a´ Ca. 10 medlemmer blev set i området denne dejlige efterårslørdag!

Billeder fra dagen