Nyt fra Baneafdelingens hverdags-indsats, 3 på stribe

Hverdagsholdet lagde  mandag ud med klargøring til opsamling af de i lørdags udskiftede sveller.

Trækbuk flyttedes på vinkeljern, således anbringelse blev vinkelret, med trækstang i skiftets tunger.

Tirsdag var vi 4, og fik færdigsamlet sporskiftetrækket og således afsluttet opgaven til fungerende.

 
Derefter blev alle sveller opsamlet og stablet på deployer, og en næsten komplet rydning af bevoksning udførtes samtidig i primært den sydlige ende af nabosporet.

Onsdag fortsattes arbejdet med oprydning, ved bl.a. at transportere tipvognsunderdele mv. til Brh.:

 

Sporet, og arealerne heromkring, tager sig derefter således ud:

 
 
 
 
Derefter fortsattes nogle timer, med gøremål på minigraveren, bl.a. montering af drøvleventil for aflastning af slæde i lynskifte, ombyt af disses montage på magnetventil, for korrekt bevægelse,
reparation af sprinkleranlæg,
samt afprøvning af de til baneafdelingen af Lars Olsen fint fremstillede nye svelleklør, der tegner meget lovende. (Disse mangler kun bemaling, hvilket – med noget nær garanti – udføres mandag 😉
 
En trækstang no. 2 til Storebæltsvognen blev imens fremstillet.
 
 
/
LLZ