Nyt fra Baneafdelingen 06-11-2010

Efterår i Hedeland
Et lille arbejdshold fortsatte i går arbejdet ved vognhallen på Brandhøj. På Brandhøj fik vi et glædeligt gensyn med Henrik, som efter lang tids sygdom atter kunne give en hånd med.

Når man har hang til Tjærby ost…

Til stor glæde for Lars startede vi med montagen af ”Tjæreby osten”. Det viste sig, at den ikke var i stand til at fastholde sporskiftetungerne i den ene køreretning, så der måtte lidt justering af tungerne og trækbukken til inden det hele fungerede efter hensigten. Herefter kastede vi os over en af de andre trækbukke, som skulle rettes. En opstilling med en ukrudtsbrænder, et par teglsten og en lang stang gjorde det muligt at varme stålet så meget, at vi kunne rette trækbukken.
Til brug for sporet inde i vognhallen har vi udset os nogle 17 kg/m skinner fra Skævinge, som er beliggende bag ved godsvognskasserne i et større buskads. Resten af eftermiddagen gik derfor med at transportere alt det rullende materiel i sidesporet ved vognkasserne, ned på den lave oplagsplads samt at fælde buskadset, så vi er klar til at hente skinnerne næste lørdag.

Flytning af materiel

Næste lørdag håber jeg på et stort fremmøde, for der er rigeligt med forskellige opgaver, som skal løses når vi begynder at bygge sporet ind i vognhallen.
Klar til skinnelæsning