Nyt fra Bafd juni 2014

De seneste par uger er gået med især slagleklipning og tilsvarende forst opgaver langs med sporet. På nuværende tidspunkt har vi kørt 3/4 del af arealerne langs med sporet igennem med slagklipperne og samtidig fortsat tilbageskæring af træer og buske langs med sporet og på Hedehusgård. Lidt vedligeholdelsesopgaver er det også blevet til i form af reparation af et sporskifte på Sølund.
I den næste måned vil baneafdelingen være lidt sommerferieramt, men vi forventer dog at der fortsat foregår lidt småopgaver de kommende på lørdage. En del af disse opgaver vil være forberedelse til svelleudskiftningen der starter op i løbet af august.

God sommer
Steffen

Svejsning af hjertestykket i det sydlige sporskifte på Sølund 
Slagleføreren på sin plads

Slagletoget og det efterfølgende tog med nedskærings- og rydningsholdet
 holder frokost på Sølund st.

Slaglearbejdet er genoptaget efter frokost.