Nyt fra Bafd, hverdagsudgaven 13/1

Tirsdagen bød på bortskaffelse af sveller, efter udskiftningen i efteråret af ca 500 heraf ude på Sletten.

 
Containeren ankom til Brandhøj, hvor dens ønskede placering blev anvist, dvs. ca. 1 meter fra, og op langs med sporet ind til sporviften.
Derved sparedes tid, ved ikke først at skulle manøvrere denne på plads, og
læsning af sveller kunne således startes op straks, med maskinen holdende på Storebæltsvognen på sporet, og med deploy-sættene med svellerne placeret ude i hovedsporet.

Udfordringen med at nå svellerne i modsatte ende af deployerne, væk fra sporskiftet, løses let blot ved deploy-sættenes flytning ned mod sporskiftet, efterhånden som deployer-sæt tømmes for sveller.

Læsning af første læs sveller blev afsluttet, og de tomme deployer blev skubbet op i spor 2, og det næste læs kørt ned til samme placering som første læs, og stablet i container.

Efter tømning af andet læs sveller kørtes ud på Sletten med det ene tomme deploy-sæt, hvor hovedparten af de her resterende sveller efter forrige tirsdags opsamling, blev læsset på under 1 time, og tilbage på Brandhøj afsluttedes fyldning af container ved at også de 8 lange sporskifte-tømmer heldigvis lige akkurat kunne anbringes øverst i containeren.


Det var blevet mørkt da vi tog op mod Hhg, men en god dag var fuldend, vel vidende at ca 450 udtjente sveller meget snart forlader området, – også til dettes forskønnelse.

Finn & Ole har leveret billeder.

/
LLZ