Nyt fra Bafd, Hverdagsholdet uge 16

Efter bl.a. nylog afvaskning af skilte & tavler –


var opgaven udveksling af skiftetømmer foran vognhallen, ind til Baneafdelingens spor.

For at etablere plads for de godt 4 meter lange svellers udskiftning, gravedes der frit,
og i mellemtiden var energivognen blevet hentet på Brandhøj.

hvorefter de tunge azobe-sveller udveksledes med anvendelse af svelletangen

Positionering af de nye klaredes bekvemt fra samme position via en svelle lagt imellem;
 

Afslutningsvis monteredes sporskiftetræk og dørkpladen på svellerne:

/
LLZ