Nyt fra Bafd d. 28-1-2012

Dagen startede med afholdelse af de årlig aktivmøder i Bane- og Bygningsafdelingen. Ca. 10 fremmødte fik diskuteret årets arbejdsprogram, som senere skal endeligt vedtages på generalforsamlingen i marts måned. Efter et veloverstået møde drog en del af os ned på Brandhøj og fortsatte arbejdet på vognhallen.

Finn og Arne brugte resten af dagen på at montere inddækning omkring to af dørene i vognhallen. Til dette har vi indkøbt noget 5 mm galvaniseret faldstål, så det ruster i det mindste ikke væk de første par år.
Claus, Henrik og jeg samlede lasker, underlagsplader, spiger mv. sammen fra forskellige steder på Brandhøj og fik dem lagt på paller i pallereolen. I løbet af eftermiddagen kom Carsten tilbage med et læs motorblokke og andre reservedele til Frichs motorer af den type som sidder i M25. Reservedelene er overtaget fra Nordsjællands Veterantog, men stammer oprindeligt fra et par Scandia skinnerbusser.
Lastbilen blev tømt og vi fik klargjort pallerne til at blive placeret i pallereolen. Desværre løb batteriet til pallestableren tør for strøm, så pallerne blev efterladt på betongulvet, og batteriet sat til solcelleopladeren. Så må vi blot håbe at solen skinner lidt i den næste uges tid.

 Næste lørdag arbejdes der enten videre med etablering af skydebrograven eller læsning af gamle sveller til bortkørsel.

Steffen

Læsning af lasker
Aflæsning af Frichs motordele
Montage af inddækninger ved døren