Nyt fra Bafd 9-6-2012

Med en nyindkøbt buskrydder startede dagen med rydning omkring sporskiftetrækbukke på stærkningen Søl-Brh, da de efterhånden var usynlige pga. græs. Claus, Lars og Kenneth hentede i mellemtiden stoppemaskinen og fik understoppet nogle sveller ved Stenager trb., som var blevet udskiftet for et par uger siden.

I vognhallen på Brandhøj måtte vi konstatere, at der i den forløbne uge var læsset en del paller af lige inden for porten (det ser vi ikke gerne igen!!), så vi måtte bruge nogen tid på at sætte pallerne på deres rette plads i pallereolen. En af pallerne indeholder et førerhus fra Vandbygningsvæsenets D9. Efter afmontage af et par lygtebeslag kunne det lige klemmes ind i pallereolen.

Over middag arbejdede vi videre med sporskiftet foran vognhallen. Vi fik skåret og opboret de fleste af glidepladerne til tungerne, samt til fastgørelse af tvangsskinner. Dette arbejde gik relativt nemt med borestander og skruestikken monteret på endegavlen af banevognen. Der blev også skåret ud i den anden sideskinne, og der mangler nu kun selve fastspigringen af et par af skinnerne i sporskiftet samt montage af trækbuk. Kenneth arbejdede i mellemtiden med gravemaskinen og fik samlet grusdyngerne, så der er plads til bygning af sporet bag om hallen. Næste lørdag arbejder vi videre med dette samt sporskiftet.

Dagen sluttede som den begyndte med buskrydderen, denne gang dog i aktion på Hedehusgården.
Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Understopning af sveller ved Stenager Trb.

Efter afmontage af lygtebeslag kan det være i reolen.

“Udeværksted” med søjleboremaskine og skruestik

Tildannelse af sideskinne, så der er plads til tungen
Klar til sporlægning bag om hallen