Nyt fra Bafd 6-4-2014

Lørdag kørte årets første særtog med et selskab af ligesindede fra Maribo-Bandholm. Vi skulle tilpasse vores aktiviteter til dette og det lille, men effektive 3 mands hold besluttede derfor at arbejde videre på Brandhøj med de resterende arbejder i forbindelse med vognhallen. Vi fik læsset nogle 24 kg/m skinner og kørt dem ind i hallen, hvor de skal bruges til at etablere 900 mm sporvidde i spor 108. Vi fik gravet ud til skinner og spigret dem. Herefter kunne vi udlægge grus mellem sporet og betonbelægning, så der bliver en jævn overgang. Vi fik også udjævnet gruset mellem spor 107 og 108, så nu resterer der kun ca. 10 m2, der skal afrettes med skovl og kost inden denne disciplin er afsluttet.
Lidt generel oprydning i hallen blev det også til inden vi startede Salta gravemaskinen op og flyttede rundt på en del materiel, så det er lettere tilgængeligt.

Claus og Peter har leveret billeder.

Steffen

Svellerne affejes inden udlægning af 900 mm skinnerne i spor 108

Lidt finish arbejder langs med skydebroen

Montage af 900 mm skinner i spor 108

Pladsen i hallen er udnyttet optimalt. Der er ikke meget luft mellem sporene

En større mængde deplorider under flytning mellem to spor.