Nyt fra Bafd 5-11-2016

Lørdag fortsatte vi arbejdet med sporskiftet ved kulgården. Vi fik tømt vores ballastvogne og fordelt ballasten i sporskiftet. Det rakte ikke til hele skiftet, så næste lørdag fortsætter vi med dette.

Omkring middagstid begyndte det varslede regnvejr, og det satte sit præg på aktiviteterne resten af dagen. Jørgen og Benjamin kørte ballastvognene ned i hallen på Brandhøj og kørte resten af banen igennem for at udskifte efterårsferie køreplanerne med vinterkøreplanerne. Jeg fortsatte på gården med at fremstille nye beslag til at fastgøre trækbukken, da de eksisterende var delvist gennemtærede. De var også fra en tid hvor mulighederne var begrænsede og selv tvivlsomme materialer blev genbrugt, så de har sikkert ikke været af en specielt god kvalitet, da de blev monteret omkring 1987.

I værkstedet blev der arbejdet på T1 samt med at montere kedelbeklædning på Vildmosen.

Næste lørdag fortsætter vi med ballastering og justering af sporskiftet.

Steffen