Nyt fra Bafd 5-1-2013

I går fik et talstærkt hold arbejdet videre i vognhallen på Brandhøj. Arbejdsopgaven bestod i ilægning af skydebroen. Først byggede vi en 6m sporsektion i skydebrograven med den usædvanlige sporvidde 1545 mm. Herefter hejste vi skydebroen på plads med Salta gravemaskinen, men måtte konstatere at skinnerne på selve skydebroen ramte betonkanten og at det som forventet var særdeles snært med pladsen. Sporet i skydebrograven blev hævet til færdig højde og endnu engang blev skydebroen bakset på plads. Denne gang var det så bundrammen i skydebroen som stødte mod køreskinnerne. Der skal derfor lægges noget fladstål på disse, hvilket vi grundet mangel på egnede materialer må udskyde til næste lørdag.

Resten af dagen gik herefter med bygning af den resterende del af sporet i skydebro graven samt forlængelse af et af de øvrige halspor.

Claus og Kenneth har leveret billeder af dagens arbejde.

Steffen

Udlægning af skinner i skydebrograven

Montage af sveller

Indhejsning af skydebro

Skydebroen kan (næsten) være der