Nyt fra Bafd 31-10-2015

Efter sidste lørdags indsats var alle sveller udvekslet og de kommende uger vil arbejdet bestå af understopning og ballastering af sporet, så det kan blive klar til juletogene. Vi startede i nordenden af sporet tættest på Sølund og fik understoppet ca. 100 m frem til Stenager.
Stigningen op mod overkørslen “knallertvejen” har gennem lang tid været stejl og meget ujævn, men nu har vi sat en jævn stigning på 33 o/oo af på markeringspinde. Sporet skal således nogle steder løftes ca. 20 cm hvilket kræver en større mængde ballast og mange passager med stoppemaskinen. Vi fik i løbet af lørdagen kørt adskillige læs ballast på og fik løftet sporet ca. 10 cm. Den resterende del af løftet vil blive taget i den kommende måned samt i forbindelse med ombygning af selve overkørslen der forventes at ske i løbet af foråret.

Steffen

Dagens enlige billede viser Finn under betjening af stoppemaskinen (LLZ)