Nyt fra Bafd 31-1-2015

Lørdag fortsatte arbejdet med materielflytning på Brandhøj st. Dagens opgave var flytningen af M8, der med sporvidden 785 mm er bygget af Nymølle Stenindustri. Umiddelbart virkede lokomotivet noget tungere end løftekapaciteten på Salta gravemaskinen, men med Kenneth bag rattet fik vi først  løftet lokomotivet af sporet og derefter trukket henover grusbelægningen. Derfra var det nemt at læsse lokomotivet på deplorider og efterfølgende transportere det op til Hedehusgården. En lille video af lokomotiv trækket kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=MZwktrW4PBE. Hvad skal man bruge skinner til når det kan gøres på denne måde?

Sideløbende med dette arbejde fik Lars og jeg løftet banevognen indendørs i vognhallen og lavet eftersyn på boggierne. I de kommende par uger vil vi arbejde os gennem eftersyn af det øvrige Bafd materiel.

Claus har leveret dagens billeder og video.

Steffen

De sørgelige rester af en trævogn fra Faxe Kalkbrud. Resterne kommer snart
ind i tørvejr i hallen.

M8 løftes let og elegant? af 785 mm sporet

Bogieeftersyn på banevognen

M8 er sat på deplorider og klar til transport til Hedehusgården.

M8 skubbes ind på værkstedet til rengøring.